Laboratorní data

Pro řízení BPS jsou nezbytně nutné aktuální provozní informace a data, která jsou dodávána včas a kompletní. Systém ARCHAEA takovou výměnu informací a dat umožňuje. ARCHAEA je moderní systém pro výměnu informací o rozborech, jež zasílá vaše laboratoř ...

Výpočetní aplikace

Součástí systému ARCHAEA jsou praktické aplikace, které počítají důležité provozní hodnoty. Provozovatelé BPS tak jednoduše zjistí, jaké jsou optimální hodnoty jednotlivých veličin potřebných pro udržení požadovaného provozního výkonu. Aplikace používají ...

Praktické informace

Přístup k praktickým, ale také k odborným informacím řešícím problematiku řízení provozu bioplynové stanice bývá často problematický. Proto součastí systému jsou také informační aplikace, které provozovatelům slouží jako informační zdroj pro zlepšení praktického ...